Přejezd cyklostezky a ul. Unhošťská na začátku Kladna

Please sign in to vote.

Added by HonzaG

Při jízdě od Bažantnice je třeba na křížení cyklostezky a silnice zastavit a rozhlédnout se. Bezpečnému rozhlédnutí směrem doprava (směr Kladno) brání reklamní cedule, které významně zhoršují bezpečné rozhlédnutí. Navrhuju jejich odstranění.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top