Issues

This section lists issues - problems on the street network and related matters.

Issues always relate to some geographical location, whether very local or perhaps city-wide.

You can create a new issue using the button on the right.

Listed issues, most recent first, limited to the area of Kladno a okolí:

 • jednosměrka ve Strouhalce

  Created by Jenda Hanuš // 1 thread

  Nově vytvořená jednosměrka ve Strouhalově ulici je z pohledu cyklisty dost nešťastná, je to logičtější spojka směr Breson než jet Sportovců a pak odbočovat Žerotínovou. Mám dojem že v létě tudy stejně budou proudit cyklisté tak jak byli zvyklí.

  Please sign in to vote.
 • Zastávka autobusu u sletiště

  Created by Geffry // 1 thread

  Při průjezdu zatáčkou u sletiště není vidět za zde zaparkovaný autobus a vzniká tím nebezpečná situace, která může ohrozit jak cyklisty tak i chodce - stačilo by zastávku posunout o 1 až 2 metry dopředu, kde je dostatek místa. A hned by bylo lépe a bezpečněji:-)

  Please sign in to vote.
 • přejezd železnice a lesní cesty u Lega

  HonzaG // 0 threads

  V rámci rekontrukce železniční trati (rychlodráhy) je třeba v tomto místě vytvořit podjezd/nadjezd železnice, aby bylo možné se pohodlně dostat od Lega ke Kožovce. Po této úpravě navrhuju, aby sem bylo převedeno trasování cyklostezky kolem Kladna (vyhla by se tak nepříjemnému úseku podél od Přítočna kolem pekárny).

  Please sign in to vote.
 • sjezd k zastávce vlaku "Kladno - město"

  HonzaG // 0 threads

  - občas jezdím s kolem do Kladna vlakem. I přesto, že jedu od zastávky na Vítěznou po chodníku, tak to není moc uživatelsky příjemné.
  - chtělo by to Vítěznou nějak napojit na vlakovou zastávkou

  Please sign in to vote.
 • Jan Vaita u školy

  HonzaG // 0 threads

  - dokud byla ul. Jana Vaita neprůjezdná, dala se bezpečně používat pro jízdu na kole. Poté, co se z ní stala jednosměrka a kdy cyklista jede v protisměru na Doberskou, tak se tam občas dochází k nepříjemným setkáním s auty, která do ulice vjíždí.
  - ulici je třeba zobousměrnit pro cyklisty, na přítomnost cyklistů je třeba upozornit aspoň značkou, myslím, že by pomohl i cca 10-15 m dlouhý cyklopruh směrem k Doberské (a případná zúžení parkovacích míst vedle školy)

  Please sign in to vote.
 • cyklostezka v ul. Sportovců - nová část

  HonzaG // 1 thread

  - na této nové stezce je třeba opravit kanál (blíže ke Sletišti), který dost vystupuje nad povrch cyklostezky a v noci není příjemné do něj narazit
  - dále si myslím, že by bylo dobré opravit přejezdy mezi mlatovou cestou a zámkovkou - už to někde hodně "drncá"
  - úplný začátek nové části cyklostezky u Sletiště je nevhodně řešen s ohledem na déšť - mlatová cesta je hned vedle silnice, při dešti na ni cáká od aut voda a na stezce vzniká bahno
  - některé odvodňovací kanály podél stezky neodvodňují, zároveň strouha je zanesená bordelem
  - myslím, že většina těchto připomínek by šla řešit v rámci reklamace u zhotovitele

  Please sign in to vote.
 • Přejezd cyklostezky a ul. Unhošťská na začátku Kladna

  HonzaG // 2 threads

  Při jízdě od Bažantnice je třeba na křížení cyklostezky a silnice zastavit a rozhlédnout se. Bezpečnému rozhlédnutí směrem doprava (směr Kladno) brání reklamní cedule, které významně zhoršují bezpečné rozhlédnutí. Navrhuju jejich odstranění.

  Please sign in to vote.
 • zmapování cyklostezek vedoucích mimo vozovku

  Dani // 1 thread

  V mapě cyklostezek v centru i okolí Kladna nelze přesně určit, vede-li cyklostezka po silnici, nebo je to společná stezka pro cyklisty i chodce, nebo je to cyklostezka vedená podél silnice, tudíž mimo. Sama jezdím jen po cyklostezkách a naplánovat si nejvhodnější trasu je umění. I kvůli dětem by bylo dobré plánovat cyklovýlety mimo silnice. To se vztahuje i k průjezdu centrem Kladna na kole. Bylo by fajn předem vědět, po kterém chodníku mohu jako cyklista jet a kde budu muset kolo vést, když nechci na silnici. Jak mapa v papírové formě tak na internetu by měla tyto informace sdělovat.

  Please sign in to vote.
 • železniční přejezd Wolkerova, Kladno

  Created by máma na kole // 1 thread

  Tímto úsekem jezdí děti sportovat do badminton klubu a na fotbal. Přesto je pro cyklistu velmi nebezpečné tímto úsekem projet (když se zvednou závory a proudí auta v obou směrech) a hlavně přes železniční přejezd, kde se musí vejít 2 pruhy aut a cyklisti i chodci mezi zrezivělé plechy u závor. Je tam dost místa na vybudování chodníku, který by sloužil chodcům i cyklistům.

  Please sign in to vote.
 • Propojení Sítenského údolí s parkem u "Baumaxu"

  Created by Bodie01 // 1 thread

  Proč se nevyužije bývalé železniční tratě na propojení Sítenského údolí s parkem u Baumaxu v Kročehlavech? Při troše snahy by se tak dalo přejet od Sletiště až do Kročehlav potažmo dále za Kladno mimo hlavní silnice a celkem pěkným prostředím. Pokud by na to myslel někdo dříve, než se většina tratě rozprodala, mohla být uprostřed Kladna pěkně dlouhá cyklostezka.

  Please sign in to vote.
 • cesta k vlakovému nádraží Kladno

  Created by Magdalenka // 1 thread

  Cyklostezka náhle končí, dál vede pouze chodník, na kterém cyklisté ohrožují chodce (zásadně nezvoní a nejsou ochotni zaregistrovat, že toto už není cyklostezka, ale normální úzký chodník). Na silnici by se místo parkovacích míst dala nakreslit cyklostezka - pokračování

  Please sign in to vote.
 • Cyklostezka - centrum

  Created by voltik // 1 thread

  Cykolostezka vede po relativně úzkých za to ale chodci frekventovaných chodnících. V ulicic J. Kociána hrozí nebezpečí střelu s nevhodně umístěnými lampami VO a chodcemi přicházejících z bočních ulic.

  Please sign in to vote.
 • Pavlov "neztratíš se"

  Created by Václav Kříž // 0 threads

  V Pavlově je asi 6x značka slepá. Na konci silnice lze projet po cestě podél dálnice směr Malé Přítočno. Navrhuji doplnit dodatkové tabulky "E13 mimo symbol kola".

  Please sign in to vote.
 • Nájezd na cyklostezku 0018

  Created by Jenda Hanuš // 1 thread

  Při cestě ven z Kladna směrem na Přítočno komplikuje nájezd z ulice Milady Horákové na cyklostezku 0018 zábradlí na můstku. Vzniká zde nebezpečná situace, protože aby se dalo bezpečně najet, je třeba poměrně dost zpomalit a vybočit směrem do silnice. Pro auta je tento manévr matoucí, protože očekávají, že cyklista bude výrazněji měnit směr až na křižovatce s Unhošťskou. Řešením by bylo zábradlí odstranit, ideálně i upravit můstek tak, aby umožňoval plynulý nájezd bez nutnosti výrazně brzdit a vybočovat.

  Please sign in to vote.
 • Zprůjezdnění ulice železničářů pro kola

  Created by User 630 (deleted) // 1 thread

  Silnice je v tomto úseku označena značkou 'zákaz vjezdu cyklistů'. Ve směru od nádraží to vytváří velmi komplikovanou situaci, kdy se cyklista musí na nepřehledné křižovatce dostat na cyklostezku v protisměru a nebo zákaz porušit a jet bezpečně - leč nelegálně - po silnici.

  Ideálním opatřením by bylo povolit cestu po silnici. Nebo protáhnout cyklostezku až k nádraží

  Please sign in to vote.

This map shows all issues, whether points, routes, or areas:

Spinner Please wait…
Back to top