jednosměrka ve Strouhalce

Please sign in to vote.

Added by Jenda Hanuš

Nově vytvořená jednosměrka ve Strouhalově ulici je z pohledu cyklisty dost nešťastná, je to logičtější spojka směr Breson než jet Sportovců a pak odbočovat Žerotínovou. Mám dojem že v létě tudy stejně budou proudit cyklisté tak jak byli zvyklí.

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top