cyklostezka v ul. Sportovců - nová část

Please sign in to vote.

Added by HonzaG

- na této nové stezce je třeba opravit kanál (blíže ke Sletišti), který dost vystupuje nad povrch cyklostezky a v noci není příjemné do něj narazit
- dále si myslím, že by bylo dobré opravit přejezdy mezi mlatovou cestou a zámkovkou - už to někde hodně "drncá"
- úplný začátek nové části cyklostezky u Sletiště je nevhodně řešen s ohledem na déšť - mlatová cesta je hned vedle silnice, při dešti na ni cáká od aut voda a na stezce vzniká bahno
- některé odvodňovací kanály podél stezky neodvodňují, zároveň strouha je zanesená bordelem
- myslím, že většina těchto připomínek by šla řešit v rámci reklamace u zhotovitele

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top